Báo Đồng Nai: 2 năm, hơn 800 giải pháp kỹ thuật

Theo thống kê của Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN), trong hơn 2 năm (từ 2017 đến nay), toàn tỉnh có 860 giải pháp kỹ thuật tham gia trong hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hội thi sáng tạo kỹ thuật và giải thưởng về KH-CN. Trong đó, Sở KH-CN đánh giá và lựa chọn được 149 giải pháp có tính mới, khả năng áp dụng thực tế mang lại hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật và xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/2-nam-hon-800-giai-phap-ky-thuat-2966406/

Ngoài hoạt động kể trên, Đồng Nai còn có các phong trào hội thi về công nghệ thông tin, truyền thông KH-CN nhằm thúc đẩy phong trào cộng đồng tham gia vào các hoạt động
KH-CN.

Tường Vi

Tìm kiếm:✨

  • KH-CN, Sở KH-CN, Sở Khoa học, Thúc đẩy phong trào, Hội thi, Mang lại, Hoạt, Cải tiến, Đồng Nai, Giải thưởng, Công nghệ thông tin, Phong trào, Kỹ thuật, Giải pháp, Thống kê, Sáng tạo