Báo Đồng Nai: 24 doanh nghiệp đạt danh hiệu 'Doanh nghiệp xuất sắc'

Ngày 25-9, Hội đồng xét chọn 'Doanh nghiệp xuất sắc', ' Doanh nhân xuất sắc' lần thứ VII năm 2019 của tỉnh đã họp và bỏ phiếu chọn các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Đồng Nai. Kết quả có 24/25 doanh nghiệp đạt danh hiệu 'Doanh nghiệp xuất sắc' và 17/18 doanh nhân đạt danh hiệu 'Doanh nhân xuất sắc'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/24-doanh-nghiep-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-sac-2965637/

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", " Doanh nhân xuất sắc" lần thứ VII- 2019 bỏ phiếu xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc

Hội đồng xét chọn dựa trên 4 tiêu chí để chấm điểm các doanh nghiệp, doanh nhân và các tiêu chí này có sự liên tục trong 3 năm 2016, 2017 và 2018. Cụ thể, các tiêu chí gồm: có hiệu quả kinh tế - xã hội; chấp hành các chính sách pháp luật; xây dựng tốt các cơ sở Đảng, đoàn thể vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Các doanh nghiệp sẽ được cộng thêm điểm thưởng khi được khen thưởng cấp Nhà nước; có chứng nhận và giữ vững các tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001: 2008, ISO 1400, SA 8000); tham dự đầy đủ các cuộc họp triển khai công tác thi đua của tỉnh tổ chức. Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ được cộng thêm điểm khi có cơ sở Đảng, đoàn thể hoạt động.

Các doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc" phải bảo đảm các tiêu chí như hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách pháp luật nơi cư trú; được chứng nhận Gia đình văn hóa; tham gia các hoạt động công tác từ thiện.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc ", "Doanh nhân xuất sắc" lần thứ VII năm 2019 vào ngày 10-10 tới.

Tin, ảnh: Khắc Giới

Tìm kiếm:✨

  • SA 8000, Đạt danh hiệu, ISO 9001, Trần Văn Vĩnh, Gia đình văn hóa, Quốc doanh, Vốn đầu tư nước ngoài, Thi đua, Bỏ phiếu, Doanh nhân, Khen thưởng, Cấp nhà nước, Đoàn thể, Chứng nhận, Nộp thuế, Chấm điểm, Đồng Nai, Hội đồng, Cuộc họp, Xét