Báo Đồng Nai: 40 thầy thuốc được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Phó giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Đồng Nai lần thứ 13 năm 2020 vừa họp để tiến hành bỏ phiếu xét tặng hai danh hiệu này đối với 45 thầy thuốc đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/40-thay-thuoc-duoc-xet-tang-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu-2961990/

Kết quả bỏ phiếu, 2 thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân là TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế và nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải đã nhận được 100% số phiếu tán thành của Hội đồng. Trong số 45 thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú có 38 người đạt đủ điều kiện (từ 90% phiếu bầu trở lên).

Danh sách những thầy thuốc đạt tiêu chuẩn sẽ được đăng công khai trên báo Đồng Nai và website của Sở Y tế, sau đó trình Thường trực Tỉnh ủy rồi chuyển về Bộ Y tế.

Hạnh Dung

Tìm kiếm:✨

  • Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Lê Quang Trung, Phan Huy Anh Vũ, TS-BS, Thầy thuốc, Sở y tế, Bỏ phiếu, Phiếu bầu, Tán thành, Đồng Nai, Đạt tiêu chuẩn, Xét, Hội đồng, Phó giám đốc, Tỉnh ủy, Bộ y tế, Danh hiệu, Tặng, Đủ điều kiện