Friday, September 6, 2019

Báo Đồng Nai: Chuẩn bị diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

Chiều 6-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến về kịch bản và kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/chuan-bi-dien-tap-ung-pho-su-co-buc-xa-2962733/

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H. Yến

Việc diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và trao đổi thông tin giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố; nâng cao năng lực đánh giá tình trạng nhiễm bẩn phóng xạ và tẩy xạ của lực lượng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, việc diễn tập sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh vào ngày 19-9 với tình huống đặt ra là ứng phó sự cố nguồn phóng xạ hở bị đổ vỡ và phát tán ra môi trường tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đơn vị tư vấn, hỗ trợ diễn tập là Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục an toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học - công nghệ).

Cùng với việc diễn tập, Sở Khoa học - công nghệ cũng sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019”.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, đây là lần đầu tiên Đồng Nai thực hiện diễn tập về sự cố bức xạ, hạt nhân nên đơn vị tư vấn xây dựng kịch bản chi tiết hơn, phân công rõ nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị tham gia diễn tập và các trang thiết bị kèm theo để việc diễn tập được thuận lợi, hiệu quả.

Hải Yến

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Bức xạ, Sở Khoa học, Nguyễn Hòa Hiệp, Phóng xạ, Bộ Khoa học, Diễn tập, Tư vấn xây dựng, Nhiễm bẩn, Đóng góp ý kiến, Xạ, Ứng phó, Đồng Nai, Hạt nhân, Năm 2019, Tổ chức sự kiện, Phát tán, Đổ vỡ, Sự cố, Kịch bản