Báo Đồng Nai: Khẳng định 'thương hiệu' phong trào tí̀nh nguyện

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201909/khang-dinh-thuong-hieu-phong-trao-tinh-nguyen-2965826/

25 năm qua, phong trào tình nguyện của thanh niên tỉnh Đồng Nai đã ghi dấu ấn sâu đậm trong nhân dân, thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp đông đảo thanh niên, mang lại hiệu quả lớn, đầy ý nghĩa.

Đúc kết 25 năm thực hiện các chiến dịch tình nguyện hè, có thể khẳng định phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển trên tất cả các mặt: nội dung hoạt động phong phú, thu hút đông đảo và đa dạng nhiều đối tượng thanh niên tham gia tình nguyện, trải rộng trên nhiều địa bàn, không chỉ tại Đồng Nai mà còn mở rộng sang nhiều tỉnh bạn và nước bạn Campuchia. Nội dung hoạt động tình nguyện đa dạng: sinh hoạt thiếu nhi, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, xây nhà tình thương, tình nghĩa, tình bạn, các công trình công cộng…

Không chỉ phát triển ngày càng rộng về nội dung, quy mô, địa bàn, lực lượng, phong trào tình nguyện của thanh niên Đồng Nai còn không ngừng phát triển về chiều sâu, với hiệu quả ngày càng cao trên tất cả các mặt kinh tế - chính trị - xã hội. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ đóng góp bằng sức lực, không chỉ sử dụng các nguồn lực tài chính để tạo ra các sản phẩm tình nguyện đơn thuần mà phong trào tình nguyện ngày càng phát huy, tận dụng mạnh mẽ kiến thức khoa học, trí tuệ, sự sáng tạo, nghiệp vụ chuyên môn của người tham gia hoạt động tình nguyện, góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Với những thành quả và kinh nghiệm đạt được trong 25 năm tổ chức phong trào tình nguyện nói chung, các chiến dịch tình nguyện hè nói riêng, yêu cầu đặt ra cho tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai là tiếp tục phát huy những thành quả đạt được; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả của phong trào tình nguyện trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục khẳng định quan điểm phong trào thanh niên tình nguyện là phương thức tập hợp thanh niên hiệu quả, chú trọng nâng chất phong trào tình nguyện, góp phần nâng chất công tác tập hợp thanh niên.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với giải pháp thực hiện phong trào xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục tổ chức, phát triển các hoạt động tình nguyện cao điểm ngắn hạn, trung hạn. Những chiến dịch tình nguyện, chương trình tình nguyện, hoạt động tình nguyện phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn theo hướng phát huy kiến thức chuyên môn của thanh niên, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa đột phá trong tổng thể nhiều nhu cầu của địa phương, đơn vị để thực hiện, tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Nâng chất, đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức phong trào tình nguyện của từng cấp bộ Đoàn - Hội, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của cơ sở, từ công tác chỉ đạo, xác định nhu cầu, nội dung, công tác chuẩn bị, vận động nguồn lực xã hội, công tác phối hợp, quan hệ với địa bàn, người dân. Trang bị tốt kỹ năng tham gia hoạt động tình nguyện cho thanh thiếu nhi, chú ý có những hoạt động để giáo dục, định hướng và cổ vũ tinh thần tình nguyện ngay trong thanh thiếu nhi. Các đội hình thanh niên tình nguyện cần quán triệt và làm tốt nhiệm vụ vận động quần chúng, thanh thiếu niên và nhân dân địa bàn - những đối tượng thụ hưởng các kết quả hoạt động tình nguyện…

Công tác truyền thông, quảng bá, nêu bật ý nghĩa, giá trị kinh tế, chính trị, xã hội của những công trình từ sức trẻ tình nguyện đến với toàn xã hội cũng cần được quan tâm đầu tư bài bản và có chiến lược. Dấu ấn, giá trị thông qua các hoạt động tình nguyện của thanh niên có thể nhận được sự cảm nhận, chia sẻ, đồng thuận để đi đến hỗ trợ, cùng tham gia thực hiện của toàn xã hội hay không, công tác truyền thông đóng vai trò không nhỏ. Điều này góp phần giúp tổ chức Đoàn - Hội có thể khẳng định vai trò, vị trí và “thương hiệu”, chất lượng phong trào thanh niên trước nhiều thách thức, cạnh tranh hiện nay.

Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn

Tìm kiếm:✨

  • Tình nguyện, Nguyện, Đoàn viên, Đền ơn, Thiếu nhi, Hiệu quả kinh tế, Vận động quần chúng, Phong trào, Giá trị kinh tế, Tập hợp, Đồng Nai, Xung kích, Tình nghĩa, Cấp bộ, Đúc kết, Xây dựng cơ sở, Chiến dịch, Thụ hưởng, Sức trẻ, Sâu đậm