Báo Đồng Nai: Ngày 14 và 15-11 sẽ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/ngay-14-va-15-11-se-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-2963448/

(ĐN) - Ngày 11-9, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Thổ Út, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2019.

Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Xuân Lộc đi dự Đại hội dân tộc tỉnh (ảnh: tư liệu)

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày: 14 và 15-11-2019 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất phân công chuẩn bị các nội dung như: hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, tuyên truyền, thi đua khen thưởng... phục vụ tốt nhất cho Đại hội thành công.

Huyền Linh

Tìm kiếm:✨

  • III, Đại hội đại biểu, Đại hội, Dân tộc thiểu số, Xuân Lộc, Cuộc họp, Trưởng ban tổ chức, Tổ chức sự kiện, Văn kiện, Dân tộc, Thi đua, Phân công, Khen thưởng, Đoàn đại biểu, Đồng Nai, Ban chỉ đạo, Hoàn chỉnh, Dự thảo, Thống nhất, Chủ trì