Báo Đồng Nai: Đổi mới hoạt động là yêu cầu cấp thiết

Với chủ đề Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) sẽ bắt đầu vào hôm nay 18-9 tại thủ đô Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201909/doi-moi-hoat-dong-la-yeu-cau-cap-thiet-2964446/

Đây là đại hội được đặt nhiều kỳ vọng vào tinh thần đổi mới nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dễ dàng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đã tạo được những dấu ấn đậm nét, nhất là trong việc huy động nhân dân tham gia vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Nhờ sự đoàn kết, chung sức chung lòng, đất nước đã giành được những thành tựu rất đáng tự hào; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tăng cao. Tháng 6 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu cho 5 ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam là ứng viên duy nhất của khu vực châu Á và đã trúng cử với 192/193 phiếu đồng thuận.

Cũng chính từ sự đồng thuận của nhân dân mà nhiều chương trình, mục tiêu quốc gia đã đạt những kết quả rất tích cực, trong đó nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới với sự giám sát chặt chẽ của MTTQ các cấp. Đến nay, cả nước có gần 50% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% đơn vị cấp xã và cấp huyện đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, vai trò của MTTQ các cấp ngày càng được phát huy trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Cụ thể như ở Đồng Nai, không chỉ tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động của MTTQ còn hướng mạnh vào công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Bằng nhiều mô hình, nguồn quỹ khác nhau của các tổ chức, cá nhân, thông qua cầu nối là MTTQ, việc huy động cả xã hội chung tay vì người nghèo đã được hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, Đồng Nai đã xóa xong nhà dột nát, tỷ lệ người nghèo theo chuẩn mới còn dưới 1%.

Hay như công tác giám sát của MTTQ các cấp ở Đồng Nai tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như: tiến độ thực hiện các dự án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa… Qua giám sát, MTTQ các cấp đã kịp thời kiến nghị đến đơn vị có liên quan,từng bước chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập. Nhờ công khai, minh bạch mà tinh thần dân chủ được phát huy, tiếng nói của người dân được xem trọng. Đây là yếu tố quyết định đảm bảo cho khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm vụ của MTTQ các cấp khá nặng nề. Do đó, đổi mới để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động là nhiệm vụ cấp thiết của MTTQ giai đoạn hiện nay.

Minh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Mặt trận tổ quốc việt nam, Đại đoàn kết toàn dân, Cấp thiết, Đại đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc, Dột nát, Người nghèo, Đại hội, Cấp huyện, Dân chủ, Đoàn kết, Trúng cử, Đồng Nai, Vào công tác, Yếu tố quyết định, Thế lực thù địch, Chung tay, Chung sức, Yếu thế, Dân tộc