Báo Đồng Nai: Đóng góp thêm những kinh nghiệm thực tiễn của Đồng Nai

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần IX (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 999 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Đồng Nai có 16 đại biểu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/phongvan/201909/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mttq-viet-nam-lan-thu-ix-nhiem-ky-2019-2024-dong-gop-them-nhung-kinh-nghiem-thuc-tien-cua-dong-nai-2964417/

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai trước khi đoàn lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: N.Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho biết:

- Đoàn đại biểu tỉnh nhà dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX có 16 đại biểu chính thức, trong đó có 1 đại biểu khách mời, 2 đại biểu chỉ định, 6 đại biểu đương nhiên và 7 đại biểu đề cử tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Ban tổ chức, đại hội có chủ đề: “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”. Từ chủ đề này, đại hội đề ra 5 chương trình hành động gồm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ở cả 5 chương trình hành động trên, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã gửi về Trung ương danh sách phân công các đại biểu tham gia đóng góp cụ thể vào từng chương trình hành động một cách phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, từng ngành đại biểu dự đại hội.

Như vậy, đoàn đại biểu Đồng Nai được phân công tham gia thảo luận, góp ý kiến ở cả 5 chương trình hành động. Trong đó có nội dung nào đoàn đặc biệt quan tâm, thưa ông?

Xây dựng nhiều mô hình đại đoàn kết tại cơ sở

Một trong những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai thời gian qua là xây dựng được nhiều mô hình đại đoàn kết tại các ấp, khu dân cư, khu phố… hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, nhiều mô hình nổi bật đã được các cấp tuyên dương khen thưởng như: mô hình Khu nhà đại đoàn kết vệ sinh sạch, đẹp; Gia đình phát triển bền vững; Cộng đồng các tôn giáo bảo vệ môi trường nông thôn; Cơ sở thờ tự sáng - xanh - sạch - đẹp; Câu lạc bộ bảo vệ môi trường… Việc triển khai hiệu quả các mô hình đã vận động cộng đồng, nhân dân, mạnh thường quân đóng góp trên 56 tỷ đồng để thực hiện những chương trình an sinh xã hội, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà người nghèo, gia đình chính sách, góp sức giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Đoàn đại biểu Đồng Nai quan tâm đến cả 5 chương trình mà đại hội đề ra, trong đó riêng chương trình Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đồng Nai có tham luận với nội dung Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát theo Quyết định số 99- QĐ/TW ngày 3-10-2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nội dung các tham luận này sẽ đóng góp thêm kinh nghiệm thực tiễn cũng như những giải pháp từ cơ sở trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiến nghị những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu bổ sung, thực hiện đạt hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong giai đoạn mới.

Ngoài nội dung trọng tâm kể trên, đoàn đại biểu tỉnh còn quan tâm những nội dung gì tại đại hội, thưa ông?

- Ở tất cả các chương trình hành động mà Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi danh sách các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến, đại biểu sẽ chú trọng đến những kinh nghiệm hay trong huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh; kinh nghiệm trong xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà dột, nhà tạm cho người nghèo; kinh nghiệm vận động Quỹ Giảm nghèo và thực hiện Ngày Vì người nghèo trên địa bàn; huy động các tổ chức tôn giáo, dân tộc vào mục tiêu phát triển tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh...

Cụ thể, ở 5 trung tâm thảo luận, đoàn đều phân công đại biểu tham gia như: Trung tâm 1, tập trung chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung này sẽ phân công cho các đại biểu thuộc khối các tôn giáo, dân tộc, đại diện công nhân lao động.

Trung tâm 2, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước sẽ có các đại biểu thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty cổ phần tham gia thảo luận.

Trung tâm 3, thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phân công các đại biểu là thường trực MTTQ tỉnh, đại diện Ban Dân tộc, Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Trung tâm 4, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ có các đại biểu đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII và Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam - Úc châu.

Trung tâm 5, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu được phân công tham dự.

Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia đóng góp tích cực của các đại biểu tỉnh nhà, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các chương trình đề ra tại đại hội, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin cảm ơn ông!

Nguyệt Hà (thực hiện)

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2): Quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Tôi rất vui và xúc động vì đây là lần đầu tiên tôi được chỉ định tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự đại hội, tôi sẽ chấp hành nghiêm túc sự phân công của đoàn và nghiên cứu thật kỹ các chương trình mà đại hội đề ra, nhất là những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, những vấn đề về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ phát triển... để có ý kiến thảo luận, góp thêm vào thành công của đại hội.

Ông K’ Cân, đại biểu dân tộc S’tiêng (xã Tà Lài, huyện Tân Phú): Nhiều chính sách tốt hỗ trợ đồng bào dân tộc

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần này, tôi mong muốn đại hội bàn thảo nhiều chương trình hành động nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh để xây dựng và phát triển đất nước. Đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, tôi mong đại hội có nhiều chương trình hay, nhiều chính sách tốt tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển mạnh hơn nữa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Giáo hội Phật giáo tỉnh: Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết lương giáo

Tham dự đại hội lần này, tôi được phân công cùng một số đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tôi mong muốn đại hội tiếp tục bàn thảo các giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo theo lời Bác Hồ dạy để các chương trình hành động, mục tiêu phát triển thực sự đi vào cuộc sống.

Huyền Linh (ghi)

Tìm kiếm:✨

  • Đại đoàn kết, QĐ/TW, Mặt trận tổ quốc việt nam, Đào Văn Phước, Đại hội đại biểu toàn quốc, Ngày Vì Người Nghèo, Đinh Sỹ Phúc, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Úc Châu, Phản biện, Huyền Linh, Hội Doanh nhân Việt Nam, Giáo hội, Đoàn đại biểu, Đại hội, Nguyệt Hà, Tà Lài, Đồng Nai, Lương giáo, Trung ương MTTQ Việt Nam