Báo Đồng Nai: Phối hợp hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chương trình phối hợp hành động giữa HĐND, UBND với MTTQ các cấp trong tỉnh có hiệu quả thiết thực, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/phoi-hop-hieu-qua-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2963071/

Nhờ vậy, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, nhất là xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, toàn tỉnh mới chỉ có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (39,09%), hiện nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2014, huyện Xuân Lộc và TX.Long Khánh (nay là TP.Long Khánh) là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay, 11/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành các mục tiêu và đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, chờ Trung ương giám sát và công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Huyền Linh

Tìm kiếm:✨

  • TP.Long Khánh, TX.Long Khánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Xuân Lộc, Mặt trận tổ quốc việt nam, Cấp huyện, Hội đồng nhân dân, Nông thôn, Có hiệu quả, Thiết thực, Chuẩn, Đồng Nai, Các cấp, Phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân, Công nhận, Tăng trưởng