Báo Đồng Nai: Sản lượng cây hằng năm giảm

Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, trong 9 tháng của năm 2019, sản lượng một số cây trồng hằng năm có diện tích lớn của Đồng Nai đều giảm. Cụ thể, lúa đạt sản lượng gần 115 ngàn tấn, giảm gần 2,7 ngàn tấn; bắp đạt trên 112 ngàn tấn, giảm trên 7 ngàn tấn; các loại rau đạt gần 63,7 ngàn tấn, giảm 935 tấn...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/san-luong-cay-hang-nam-giam-2964378/

Thu hoạch lúa ở huyện Vĩnh Cửu. Ảnh minh họa

Nguyên nhân sản lượng các loại cây trồng trên giảm sản lượng là do diện tích đất gieo trồng giảm vì nhiều địa phương chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp hoặc không trồng xen canh cây hằng năm với các vườn cây lâu năm.

Bình Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Sở Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Xen canh, Gieo trồng, Vĩnh cửu, Cây trồng, Sản lượng, Vườn cây, Lúa, Đồng Nai, Rau, Lâu năm, Thu hoạch, Diện tích, Nông nghiệp, Đất, Mục đích