Báo Đồng Nai: Tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở

Với mong muốn nâng cao kỹ năng, phương pháp cho cán bộ văn hóa cơ sở, Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh vừa ra thông báo tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tap-huan-nghiep-vu-van-hoa-co-so-2965476/

Theo đó, cán bộ, viên chức, người lao động, những người phụ trách hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong và ngoài ngành Văn hóa đều có thể đăng ký tham gia. Nội dung tập huấn gồm: phương pháp xây dựng kịch bản, chương trình văn nghệ; các kỹ năng viết tiểu phẩm tuyên truyền… do các giảng viên Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (3, 4 và 5-10) tại hội trường Thư viện tỉnh.

My Ny

Tìm kiếm:✨

  • Tiểu phẩm, Tập huấn, Văn nghệ, Thư viện, Nghiệp vụ, Hội trường, Đồng Nai, Điện ảnh, Viên chức, Giảng viên, Kỹ năng, Phương pháp, Người lao động, Phụ trách, Kịch bản, Văn hóa, Hướng dẫn, Tuyên truyền, Cán bộ, Cơ sở