Báo Đồng Nai: Tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, trong những tháng cuối năm 2019, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Trong đó, tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế 'tín dụng đen'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tap-trung-von-tin-dung-vao-linh-vuc-san-xuat-2965837/

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn của từng ngành kinh tế theo Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tín dụng trên địa bàn.

Trong 9 tháng của năm 2019, dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên. Tính đến tháng 9-2019, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ước đạt 41,3 ngàn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay thuộc lĩnh vực này chiếm tỷ trọng gần 20% so với tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng.

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Vốn tín dụng, Dư nợ cho vay, Tín dụng, Cho vay, Đi đôi, Ngân hàng nhà nước việt nam, Tháo gỡ, Chi nhánh, Hợp pháp, Tỷ trọng, Đồng Nai, Đáp ứng nhu cầu, Sản xuất kinh doanh, Quy chế, Ưu tiên, Đen, Đối thoại, Giải pháp, Lĩnh vực, Tăng trưởng