Báo Đồng Nai: Thông qua báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018

Ngày 19-9, đã diễn ra hội nghị thông qua báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/thong-qua-bao-cao-kiem-toan-ngan-sach-dia-phuong-nam-2018-2964740/

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh:H.Giang

Đoàn Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại Đồng Nai từ giữa tháng 6-2019. Thời gian kiểm toán là 60 ngày và thực hiện ở 16 đơn vị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng thông tin thêm với đoàn kiểm toán về những vấn đề liên quan đến các nguồn thu chi từ đất, giao đất, cho thuê đất, sử dụng các nguồn vốn; đồng thời nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đất đai, tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại những vấn đề đoàn kiểm toán còn thắc mắc để giải trình cho đoàn, thực hiện đầy đủ các vấn đề đoàn kiểm toán lưu ý.

Theo Phó tổng kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa, Đồng Nai nên chú ý đến việc thực hiện các khoản thu, chi ngân sách, chính sách miễn giảm thuế, cải cách tiền lương và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Những vướng mắc của tỉnh nên kịp thời báo cáo các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ.

Hương Giang

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Vũ Văn Họa, Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán, Nguyễn Quốc Hùng, Giao đất, Cho thuê đất, Giảm thuế, Ngân sách, Đồng Nai, Nguồn thu, Tiền lương, Giải trình, Hội nghị, Tháo gỡ, Đất đai, Vướng mắc, Ủy ban nhân dân, Cải cách, Thắc mắc