Tuesday, September 3, 2019

Báo Đồng Nai: Thu ngân sách đạt 35,1 ngàn tỷ đồng

Theo UBND tỉnh, thu ngân sách đến hết ngày 31-8-2019 được 35,1 ngàn tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm so với dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa là 24,2 ngàn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 10,9 ngàn tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/thu-ngan-sach-dat-351-ngan-ty-dong-2962209/

Thu nội địa tuy có tăng nhưng hiện rất khó khăn nên các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh đang triển khai các giải pháp nhằm tăng nguồn thu đảm bảo kế hoạch đề ra.

Năm 2019, Trung ương đã giảm thu ngân sách cho Đồng Nai vì 2 năm liền dự toán giao khá cao tỉnh rất khó thực hiện đạt chỉ tiêu. Thu ngân sách nội địa nếu không đạt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỉnh, vì trong đó được trích lại một phần cho tỉnh tái đầu tư.

K.M

Tìm kiếm:✨

  • TP.Long Khánh, Thu ngân sách, TP.Biên Hòa, Đạt chỉ tiêu, Dự toán, Xuất nhập khẩu, Nội địa, Tuy có, Cùng kỳ, Đồng Nai, Nguồn thu, Năm 2019, Đề ra, Ủy ban nhân dân