Monday, September 2, 2019

Báo Đồng Nai: Tiếp nhận giải pháp tham gia chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập

Từ nay đến ngày 10-9-2019, Ban Chủ nhiệm chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động, học tập tỉnh Đồng Nai năm 2019 sẽ tiếp nhận các giải pháp dự thi ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghệ sinh học, y dược, GD-ĐT…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tiep-nhan-giai-phap-tham-gia-chuong-trinh-phat-huy-sang-kien-sang-tao-trong-lao-dong-hoc-tap-2962054/

Mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Đồng Nai, không phân biệt tuổi tác, thành phần đều có thể tham gia chương trình với một hoặc nhiều giải pháp. Các giải pháp tham gia chương trình cần có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng thực tế đạt hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn.

Hồ sơ dự thi gồm: phiếu dự thi, bản mô tả thuyết minh giải pháp dự thi (theo mẫu), hình minh họa và phiếu đánh giá, nhận xét (nếu có). Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về văn phòng Sở Khoa học - công nghệ (số 1597, đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa), hoặc đăng ký trực tuyến trên trang web: dost-dongnai.gov.vn; gửi mail về địa chỉ: vangv@dongnai.gov.vn vuvan2882@gmail.com.

An Yên

Tìm kiếm:✨

  • Đường Phạm Văn Thuận, Sở Khoa học, GD-ĐT, Ngư nghiệp, Y dược, Công nghệ sinh học, TP.Biên Hòa, Tự động hóa, Cơ khí, Thuyết minh, Dự thi, Giao thông vận tải, Viễn thông, Bưu điện, Đồng Nai, Hóa chất, Năm 2019, Chủ nhiệm, Vật liệu, Nếu có