Báo Đồng Nai: Tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 16,2%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 9-2019, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 211,6 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 16,2% so với đầu năm nay. Trong đó, nợ xấu ước chiếm 0,86% trên tổng dư nợ cho vay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tong-du-no-cap-tin-dung-tang-162-2964157/

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai

Dư nợ cấp tín dụng bao gồm: giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt 2.086 tỷ đồng và tổng dư nợ cho vay ước đạt khoảng 209,6 ngàn tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm 2019. Dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên.

Trong đó, khi phân theo thời hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 109,5 ngàn tỷ đồng, tăng gần 11,5%; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 100,1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 19,6% so với đầu năm 2019. Còn tính theo loại tiền, dư nợ bằng đồng Việt Nam ước đạt khoảng 169,7 ngàn tỷ đồng, dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt 39,9 ngàn tỷ đồng.

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Nợ xấu, Dư nợ cho vay, Dư nợ, Trái phiếu doanh nghiệp, Tín dụng, Ngân hàng nhà nước việt nam, Chi nhánh, Đồng Nai, Ngoại tệ, Vietcombank, VNĐ, Ngắn hạn, Sản xuất kinh doanh, Cho vay, Dài hạn, Thời hạn, Giao dịch