Báo Đồng Nai: Tổng nguồn vốn huy động tăng 11,3%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 9-2019 đạt 190,2 ngàn tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm nay. Riêng tiền gửi ước đạt 189,4 ngàn tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tong-nguon-von-huy-dong-tang-113-2963270/

Trong đó, phân theo cơ cấu nội ngoại tệ, tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 177,8 ngàn tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm 2019. Tiền gửi bằng ngoại tệ ước đạt 11,6 ngàn tỷ đồng, giảm 4,55% so với đầu năm nay.

Khi phân theo cơ cấu tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm ước đạt hơn 112,1 ngàn tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm 2019. Tiền gửi thanh toán ước đạt 77,3 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2019.

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Gửi bằng, Gửi tiết kiệm, Ngoại tệ, Ngân hàng nhà nước việt nam, Tổ chức tín dụng, Nguồn vốn, Chi nhánh, Đồng Nai, VNĐ, Huy động