Tuesday, September 3, 2019

Báo Đồng Nai: Trại sáng tác bút ký Đồng Nai trong mắt tôi

Sáng 3-9, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tổ chức khai mạc trại sáng tác bút ký Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/trai-sang-tac-but-ky-dong-nai-trong-mat-toi-2962190/

Trại sáng tác bút ký Đồng Nai trong mắt tôi là trại sáng tác tại chỗ, tác giả tham dự trại sẽ tự đi thực tế và hoàn thiện tác phẩm của mình trong khoảng thời gian 2 tháng. Có 25 tác giả đăng ký tham dự trại này.

Dịp này, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã tổng kết hai trại sáng tác được tổ chức trước đó là Đồng Nai trên đường hội nhập - phát triển và trại sáng tác trẻ.

Ngô Hường

Tìm kiếm:✨

  • Bút ký, Đi thực tế, Trong mắt, Sáng tác, Đồng Nai, Dịp này, Khai mạc, Tổng kết, Hội nhập, Tác giả, Tại chỗ, Tác phẩm