Báo SGGP: Cho thôi ĐBQH đối với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/cho-thoi-dbqh-doi-voi-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-dong-nai-ho-van-nam-617636.html

Ông Hồ Văn Năm thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 18-9-2019. Nguồn VOV

Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, trong khuôn khổ phiên họp thứ 37, ngày 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Hồ Văn Năm; căn cứ Tờ trình số 734/TTr-BCTĐB ngày 18-9-2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 ngày 18-9-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Hồ Văn Năm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18-9-2019.

Cũng trong phiên họp này, căn cứ Công văn số 7488-CV/TU ngày 12-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về chủ trương giao đồng chí Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho đếN khi kiện toàn nhân sự Trưởng đoàn mới.

ANH PHƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Hồ Văn Năm, Tờ trình số 734/TTr-BCTĐB, Công văn số 7488-CV/TU, XIV, Bùi Xuân Thống, Ủy ban thường vụ quốc hội, Thi hành kỷ luật, Quyết nghị, Đại biểu quốc hội, Trưởng đoàn, Đồng Nai, Đơn xin, Tỉnh ủy viên, Văn phòng quốc hội, Phiên họp, Đại biểu, Kiện toàn, Biểu quyết, Chuyên trách, Quy chế