Báo Tin Tức TTXVN: Công tác cán bộ của Đồng Nai vừa qua là bài học lớn, cần rút kinh nghiệm sâu sắc

Đồng chí Phan Đình Trạc nhìn nhận công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua là bài học lớn mà toàn thể cán bộ, đảng viên cần phải rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc, bài học từ không thành công trong công tác cán bộ; một nhiệm kỳ mà có đến 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị xử lý kỷ luật, trong đó có 3 đồng chí bị cách chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/cong-tac-can-bo-cua-dong-nai-vua-qua-la-bai-hoc-lon-can-rut-kinh-nghiem-sau-sac-20190921132910507.htm

Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, thông báo Dự thảo kết luận kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101 – QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 8-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Dự thảo kết luận kiểm tra của Đoàn công tác Ban Bí thư đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch, chương trình, chỉ thị, nghiêm túc tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 kịp thời, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại một số Đảng bộ, tổ chức Đảng cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp; hiệu quả thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã đạt được những kết quả tích cực; hàng năm chỉ đạo thực hiện tự kiểm điểm, phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc nêu gương; quan tâm chỉ đạo rà soát các quy định quản lý liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức Đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp ủy viên; khai trừ ra khỏi Đảng 63 người; cách chức 30 đảng viên…

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá, Đồng Nai là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đặt ra nhiều áp lực lớn về an sinh xã hội, về môi trường về an ninh trật tự và đặc biệt là phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, ở đâu kinh tế phát triển thì ở đó có nhiều ưu điểm nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về cán bộ, về trật tự xã hội, an sinh xã hội. Tuy nhiên tỉnh Đồng Nai đã đoàn kết, đảm bảo tăng trưởng, giữ vững môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm túc tiếp thu và khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể trong khắc phục các khuyết điểm, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ mà Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận; rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhìn nhận công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua là bài học lớn mà toàn thể cán bộ, đảng viên cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học sâu sắc, bài học từ không thành công trong công tác cán bộ; một nhiệm kỳ mà có đến 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị xử lý kỷ luật, trong đó có 3 đồng chí cách chức.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời thường xuyên nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên để từ đó tự gột rửa, tự điều chỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, những cơ quan đơn vị có tính “khép kín”, “nhạy cảm”; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú ý kiểm tra đối với những đảng viên có nhiều dư luận, nhiều đơn thư, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, đặc biệt đối với cán bộ trong diện quy hoạch; công tác kiểm tra giám sát phải thực hiện sớm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Phan Đình Trạc, Quy định số 55-QĐ/TW, QĐ/TW, Ban Nội chính trung ương, Đảng viên, Cấp ủy, Đảng, Cách chức, Ban bí thư, Rút kinh nghiệm, Phẩm chất đạo đức, Suy thoái, Đạo đức, Lối sống, Đồng Nai, Tự kiểm điểm, Nhiệm kỳ, Gột rửa, Bài học, Cấp ủy viên