Báo VietnamNet: Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh mới

Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cao Tiến Dũng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dong-nai-co-chu-tich-tinh-moi-566792.html

Ông Cao Tiến Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Trước đó, ngày 30/8, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã bầu ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 78/79 phiếu tín nhiệm, đạt 92,86%.

Ông Cao Tiến Dũng sinh năm 1972, quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ quản lý hành chính công.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Long Thành.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo VGP

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Huyện ủy Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Cẩm Mỹ, HĐND tỉnh Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, VGP, Thứ mười, Phê chuẩn, Kỹ sư xây dựng, Chủ tịch tỉnh, Miễn nhiệm, Quản lý hành chính, Chức vụ, Quê quán, Nhiệm kỳ, Phiếu bầu, Đồng Nai, Trình độ chuyên môn, Cử nhân