Báo VietnamPlus: Hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp nhờ coi trọng công tác tiếp dân

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải quyết kịp thời bức xúc của công dân, đặc biệt đối với các vụ khiếu nại đông người phức tạp, hạn chế tình hình khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan Trung ương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/han-che-tinh-trang-khieu-nai-vuot-cap-nho-coi-trong-cong-tac-tiep-dan/595316.vnp

Một buổi tiếp công dân. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn được các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Từ đó, các cơ quan chức năng đã giải quyết kịp thời các bức xúc của công dân, đặc biệt đối với các vụ khiếu nại đông người phức tạp, hạn chế tình hình khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan Trung ương.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo” trên địa bàn Đồng Nai cho thấy các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp đã tiếp 33.900 lượt với hơn 35.300 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp 342 đoàn đông người với hơn 7.500 công dân của 121 vụ việc đến trụ sở tiếp công dân các cấp để khiếu nại.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến khiếu nại công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; phản ánh về chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách người có công...

Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành đã giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo đúng quy định và trả lời theo quy định.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn, xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp tiếp công dân, đối thoại với người khiếu nại, gắn công tác tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đối với một số vụ việc cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để kịp thời tham mưu giải pháp xử lý, trong đó có vụ việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Khu dân cư Tam An, huyện Long Thành; Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đồng Nai, công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng giải quyết đơn được nâng lên so với giai đoạn trước.

Đặc biệt, quá trình giải quyết đơn khiếu nại gắn với giải thích pháp luật, từ đó nhiều trường hợp công dân thông hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại.

Đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài trong nhiều năm, các cấp, các ngành tổ chức rà soát và chỉ đạo, xử lý giải quyết theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của phần lớn nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Vượt cấp, Chỉ thị số 35-CT/TW, Tỉnh ủy Đồng Nai, Khu công nghiệp hố nai, Khiếu nại, Đơn khiếu nại, Người khiếu nại, Cơ quan trung ương, Đông người, Thông hiểu, Coi trọng, Tái định cư, Công dân, Tố cáo, Trảng Bom, Các cấp, Điểm nóng, Long Thành, Đồng Nai, Sự đồng thuận