Báo Đại Đoàn Kết: Tăng cường năng lực cạnh tranh cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày 31/10, tại Đồng Nai diễn ra hội thảo 'Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/kinh-te/tang-cuong-nang-luc-canh-tranh-cho-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam-tintuc451214

Tại hội thảo, các nhà khoa học bày tỏ băn khoăn về sự tụt dốc của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tăng trưởng bình quân của vùng giảm dần qua các năm gần đây. Theo tính toán, năm 2001 đóng góp của vùng vào GDP là 10,6%, đến năm 2005 còn là 8,63%, năm 2010 là 11,53%, năm 2015 là 6,22% và năm 2018 chiếm 6,79%.

Theo các chuyên gia, để đứng vững là vùng kinh tế trọng điểm lớn của cả nước cần có tư duy mới đi kèm với những thay đổi về quản trị, đổi mới sáng tạo,… nhằm tăng động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thanh Giang

Tìm kiếm:✨

  • Kinh tế trọng điểm, Cách mạng công nghiệp, Đứng vững, Phía nam, Hội thảo, Đồng Nai, Hội nhập, GDP, Quản trị, Năng lực, Băn khoăn, Đổi mới, Tư duy, Bình quân, Đi kèm, Cạnh tranh, Tăng trưởng, Nhà khoa học, Tính toán, Bối cảnh