Báo Đấu Thầu: Công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2018

Tổng cục Thuế vừa công khai danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (V1000) lớn nhất Việt Nam năm 2018. Theo đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách này chiếm 60,3% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng 8,3% so với danh sách V1000 năm 2017.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/tai-chinh/cong-bo-1000-doanh-nghiep-nop-thue-lon-nhat-nam-2018-111371.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các doanh nghiệp này có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn, như TP.HCM (34,1%); Hà Nội (34,7%); Bình Dương (3,9%); Đồng Nai (4,9%).

Một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong danh sách V1000 năm 2018 là công nghiệp chế biến chế tạo (33,37%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (18,78%); bất động sản (10,74%).

Lê Hải

Tìm kiếm:✨

  • Tổng Cục thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng thu ngân sách, Nộp thuế, Trụ sở chính, Tỷ trọng, Xếp hạng, Bảo hiểm, Nộp, Đồng Nai, Chế tạo, Bình Dương, Thu nhập, Tổng số, Công khai, Bất động sản, Chế biến, Danh sách, Công nghiệp, Công bố