Báo CAND: Điều tra sai phạm trong xử lý chất thải tại Đồng Nai

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Bộ Công an đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ tài liệu về xử lý chất thải trên địa bàn sau khi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều sai phạm về việc xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2016...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cuc-canh-sat-moi-truong-dieu-tra-sai-pham-trong-xu-ly-chat-thai-tai-dong-nai-567169/

Theo đó, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an tiến hành thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc bảo vệ môi trường của các đơn vị, doanh nghiệp nổi cộm không chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó có các đơn vị xử lý chất thải nguy hại; chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt.

Một khu tập trung rác thải gây ô nhiễm tại Đồng Nai.

Để có hướng xử lý theo quy định đối với các DN sai phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường sẽ kiểm tra về việc quy hoạch, quản lý và các quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với các khu, bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trước đó kết quả thanh tra của cơ quan chức năng Đồng Nai phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng đất; thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải y tế và chất thải rắn và đã có những xử lý bước đầu về các sai phạm này.

Ngọc Sơn

Tìm kiếm:✨

  • Chất thải rắn, Xử lý chất thải, Cục cảnh sát môi trường, Lấp rác, Khu tập trung, Rác thải y tế, Yêu cầu kỹ thuật, Chôn, Rác thải, Đồng Nai, Nổi cộm, Sai phạm, Chất thải, Nguy hại, Bảo vệ môi trường, Thu gom, Quy chuẩn, Lấp, Bộ công an, Tài liệu