Báo Chính Phủ: Có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề y tại nơi thường trú

Trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/co-the-xin-cap-chung-chi-hanh-nghe-y-tai-noi-thuong-tru/378104.vgp

Ông Đinh Đức Triết (TPHCM) tốt nghiệp cử nhân xét nghiệm năm 2017, thực hành 9 tháng tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Kết thúc khóa thực hành, ông được Bệnh viện cấp giấy xác nhận thời gian thực hành. Tuy nhiên, ông không được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp chứng chỉ hành nghề vì không có hộ khẩu ở đây.

Ông Triết đến Sở Y tế TPHCM thì được yêu cầu phải có giấy xác nhận nghỉ việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, nhưng Bệnh viện không cấp xác nhận nghỉ việc cho ông với lý do ông không phải nhân viên của Bệnh viện.

Ông Triết hỏi, ông thực hành đủ 9 tháng tại cơ sở y tế của Nhà nước thì có được cấp giấy Chứng chỉ hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ông Đinh Đức Triết đã có bằng cử nhân xét nghiệm và thực hành 9 tháng tại Bệnh viện đa khoa Long Thành tỉnh Đồng Nai. Bệnh viện đã xác nhận ông hoàn thành thực hành 9 tháng chuyên khoa xét nghiệm tại Bệnh viện. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 109/2016/NĐ-CP “Trường hợp người hành nghề không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề”.

Như vậy ông nộp hồ sơ tại Sở Y tế TPHCM (nơi có hộ khẩu thường trú) là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, không bao gồm giấy xác nhận nghỉ việc tại Bệnh viện đa khoa Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 109/2016/NĐ-CP, Giấy chứng chỉ, Sở Y tế TPHCM, Triết, Thường trú, Chứng chỉ, Hành nghề, Nộp hồ sơ, Khám bệnh, Nghỉ việc, Sở y tế, Hộ khẩu, Thực hành, Cử nhân, Xét nghiệm, Long Thành, Chữa bệnh, Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa, Chuyên khoa