Báo Dân Sinh: Đồng Nai: Giải quyết việc làm cho hơn 73 ngàn lượt người

Theo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng nai, trong 9 tháng của năm 2019, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho hơn 73 ngàn lượt người.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/dong-nai-giai-quyet-viec-lam-cho-hon-73-ngan-luot-nguoi-20191024165220618.htm

Trong đó, thông qua các doanh nghiệp tuyển dụng gần 51 ngàn lượt người; thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội để giải quyết việc làm cho hơn 22 ngàn lượt người (chương trình cho vay hộ nghèo, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho vay vốn giải quyết việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…)

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tính đến nay là gần 600 ngàn người, trong đó hơn 7,6 ngàn người nước ngoài.

Số lao động là người ngoại tỉnh chiếm 52%, lao động nữ chiếm tỷ lệ cao hơn (59%). Người lao động làm việc tập trung tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Về trình độ tay nghề, tỷ lệ người lao động có trình độ trung cấp trở lên chiếm 20%, lao động đã qua đào tạo (kể cả doanh nghiệp đào tạo) chiếm 40% và chưa qua đào tạo chiếm 40%.

Về ngành nghề, dệt may, giày da là 2 ngành sử dụng lao động nhiều nhất với tỷ lệ 57%, tiếp theo là các ngành cơ khí, chế biến gỗ, nhựa, hóa chất…

Tại các khu công nghiệp, mức lương bình quân của người lao động khối sản xuất hiện nay là 6,5 triệu đồng; thu nhập bình quân khoảng 10,5 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản phụ cấp, trợ cấp.

Đối với khối văn phòng, mức lương trung bình là 10,5 triệu đồng; thu nhập bình quân là 13,5 triệu đồng.

NGUYỄN THANH

Tìm kiếm:✨

  • Sở Lao Động, Lượt người, Tuyển dụng, Ngành cơ khí, Thu nhập bình quân, NGUYỄN THANH, Thêm giờ, Giày da, Người lao động, Ngoại tỉnh, Việc làm, Vốn đầu tư nước ngoài, Đồng Nai, Phụ cấp, Lao động, Khu công nghiệp, Dệt may, Chương trình đào tạo, Tay nghề, Trung cấp