Báo GD&TĐ: Đồng Nai: Đặt mục tiêu 50% CB, GV, NV ngành giáo dục đạt chuẩn CNTT vào năm 2020

Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Sở trong năm 2020. Theo đó nhiều mục tiêu được đặt ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dong-nai-dat-muc-tieu-50-cb-gv-nv-nganh-giao-duc-dat-chuan-cntt-vao-nam-2020-4037330-v.html

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học đang được đẩy mạnh tại các cấp học. (Ảnh minh họa)

Trong công tác quản lý, điều hành sẽ hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện 100% cơ quan Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phấn đấu 30% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho GV và CBQL giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp; 60% cuộc họp giữa Sở GD&ĐT với cơ sở GD&ĐT được áp dụng hình thức trực tuyến; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4.

Trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý giáo dục đặt ra mục tiêu: Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hình thành kho học liệu số (Bài giảng, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác) dùng chung toàn ngành.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó 40% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử.

Đối với CBQL, GV, NV trong ngành giáo dục có 50% đạt chuẩn công nghệ thông tin cơ bản, 10% đạt chuẩn công nghệ thông tin nâng cao (tại các trường có điều kiện)...

Đức Trí

Tìm kiếm:✨

  • CBQL, ĐT Đồng Nai, Học liệu, Sở GD, Phòng GD, Giáo dục phổ thông, Toàn ngành, Dạy học, Xây dựng kế hoạch, Quản lý giáo dục, Đồng Nai, Công nghệ thông tin, Cơ sở dữ liệu, Giảng, Sách giáo khoa, Mô phỏng, Qua mạng, Cuộc họp, Chuẩn, Nghiên cứu khoa học