Báo Giáo Dục VN: Mỗi nơi, mỗi kiểu khác nhau về dạy thêm, học thêm

Ba Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Quảng Ngãi có cách hiểu và chỉ đạo khác nhau từ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/moi-noi-moi-kieu-khac-nhau-ve-day-them-hoc-them-post203785.gd

Theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về dạy thêm, học thêm đã chính thức hết hiệu lực.

Ngày 30/9/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - ông Lê Hồng Sơn đã ký văn bản 3515/GDĐT-TC về việc thực hiện quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc dạy thêm, học thêm, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện đúng theo quy định tại điều 3, 4 của thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm mỗi nơi mỗi khác (Ảnh minh họa: Báo Lao động).

Còn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: các phòng giáo dục và đào tạo có văn bản chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trường trung học phổ thông công lập quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện theo Quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/8/2019 về tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Đối với những đơn vị, cơ sở đã được cấp phép nếu còn thời hạn vẫn được hoạt động bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.

Trong khi đó, Công văn số: 1567/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tạm dừng tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn toàn tỉnh thì yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền từ ngày 10/10/2019 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan dừng tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh nội dung dừng việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Giao các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở khẩn trương tham mưu trình xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện dự thảo quy định quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 10/2019, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điểm giống nhau ở ba công văn của ba Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Quảng Ngãi là tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ xin dạy thêm trong và ngoài nhà trường (thực hiện quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nhưng ở yêu cầu tiếp theo đối với các cơ sở giáo dục và cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thì mỗi công văn của mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo lại rất khác nhau.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ:Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Việc dạy thêm, học thêm, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện đúng theo quy định tại điều 3, 4 của thông tư 17/2012/TT-BGDĐT”.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Đối với những đơn vị, cơ sở đã được cấp phép nếu còn thời hạn vẫn được hoạt động bình thường cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép”.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan dừng tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường”.

Như vậy, ba Sở Giáo dục và Đào tạo có cách hiểu và chỉ đạo khác nhau từ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi được tiếp tục tổ chức dạy thêm, học thêm chỉ cần thực hiện đúng theo quy định tại điều 3, 4 của thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Nơi được dạy thêm, học thêm cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép. Nơi thì dừng tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

SÔNG TRÀ

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT, Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT, Dạy thêm, Quyết định số 2499, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Học thêm, Sở giáo dục đào tạo, Bộ giáo dục và đào tạo, Giấy phép, Lê Hồng Sơn, Quảng Ngãi, Công văn, Thực hiện đúng, Thông tư, Nhà trường, Đồng Nai, Thời hạn, Thủ trưởng, Cấp phép, Tạm thời