Báo Giáo Dục VN: Đồng Nai dừng cấp phép và tạm dừng gia hạn dạy thêm học thêm

Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai đã có thông báo dừng cấp phép và tạm dừng gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học phổ thông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dong-nai-dung-cap-phep-va-tam-dung-gia-han-day-them-hoc-them-post203395.gd

Ngày 14/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông báo số 3188/TB-SGDĐT về tạm ngưng việc tiếp nhận thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học phổ thông.

Thông báo do bà Huỳnh Lệ Giang – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ký ban hành.

Trong một lớp dạy thêm. (Ảnh: Báo Giáo dục Thời Đại)

Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai thông báo đến các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở;

Và các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường được biết việc tạm, ngưng việc tiếp nhận thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học phổ thông tại Trung tâm hành chính công cộng tỉnh Đồng Nai cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Liên quan đến vấn đề này, đối với các đơn vị, các cơ sở đã được cấp phép hoạt động trong và ngoài nhà trường còn thời hạn vẫn tạm thời hoạt động cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.

Việc cấp phép dạy thêm, học thêm sẽ chỉ được thực hiện khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo mới.

Trước đó, việc cấp phép dạy thêm, học thêm đối với bậc Tiểu học, Trung học cơ sở sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương thực hiện.

Đối với bậc Trung học phổ thông sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện với thời hạn của giấy phép được cấp là 1 năm.

Thảo Mai

Tìm kiếm:✨

  • Dạy thêm, Huỳnh Lệ Giang, Học thêm, Sở giáo dục đào tạo, Bậc trung, Cấp phép, Giấy phép, Đồng Nai, Tạm ngưng, Gia hạn, Văn bản hướng dẫn, Trung học phổ thông, Biết việc, Tiểu học, Nhà trường, Trung học cơ sở, Thời hạn, Phổ thông, Trực thuộc, Công cộng