Báo Hải Quan: Đề nghị xóa nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng cho DONAVIK

Một doanh nghiệp nhà nước nợ thuế trên 1,2 tỷ đồng từ trước năm 1994, đã giải thể từ nhiều năm nay, Cục Hải quan TPHCM kiến nghị xóa nợ thuế cho doanh nghiệp này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/de-nghi-xoa-no-thue-hon-12-ty-dong-cho-donavik-113886.html

Nhiều trường hợp DN giải thể nợ thuế

Cục Hải quan TPHCM vừa kiến nghị Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ thuế cho Công ty Dịch vụ Việt kiều và Hợp tác quốc tế (DONAVIK), nợ thuế trên 1,2 tỷ đồng .

Trong hồ sơ nợ thuế của công ty có quyết định 1035-QĐ/UBT ngày 20/5/1994 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập ban chỉ đạo xử lý những tồn tại của DONAVIK; năm 1994, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Đồng Nai có công văn gửi Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TPHCM cho biết công ty đã ngừng hoạt động, không còn khả năng trả nợ và đề nghị được xóa nợ thuế.

Theo xác minh của Cục Hải quan TPHCM, ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn cho biết, DONAVIK đã giải thể, hiện không còn hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lê Thu

Tìm kiếm:✨

  • Cục Hải quan TPHCM, Xóa nợ, Thuế, UBND tỉnh Đồng Nai, Nợ, Giải thể, Tổng cục hải quan, Doanh nghiệp nhà nước, Ngừng hoạt động, Hợp tác quốc tế, Công văn, Trả nợ, Ban chỉ đạo, Hoạt động kinh doanh, Kiến nghị, Bộ tài chính, Đồng Nai, Doanh nghiệp, Xác minh, Đề nghị