Báo KTNT: Đồng Nai: Đất có chủ quyền bị UBND xã ngang nhiên lấy làm việc công

Xã Bảo Quang - TP. Long Khánh đã lấy diện tích khá lớn đất của ông để làm nhà mẫu giáo, trạm y tế. Đất đai của dân bị thu hồi, tài sản trên đất đang sử dụng hợp pháp bị hủy hoại không được bồi thường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/dong-nai-dat-co-chu-quyen-bi-ubnd-xa-ngang-nhien-lay-lam-viec-cong-post31327.html

Báo kinh tế nông thôn nhận được đơn thư của ông Hoàng Ngọc Mai (SN 1926), trú tại số nhà 12-Nguyễn Văn Bé, ấp Suối Chồn, xã Bảo Dinh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ông làm đơn khiếu nại các cấp giải quyết về việc đất đai bị thu hồi và tài sản trên đất đang sử dụng hợp pháp bị hủy hoại không được bồi thường.

Ông Hoàng Ngọc Mai tại mảnh đất đang bị lấn chiếm

Năm 1962, gia đình ông đã bỏ nhiều công sức khai hoang 1,1 ha đất tại địa bàn ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, TP Long Khánh (trước đây là huyện Long Khánh), tỉnh Đồng Nai. Sau năm 1975, gia đình ông đã cố gắng giữ đất, nhưng vẫn bị lấn chiếm làm cho khu đất mất nhiều diện tích. Năm 1995, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 10207/QĐ-UBT ngày 17/6/1995 giao 9.903 m 2 đất. Ngày 24/1/2005, thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 059289, diện tích 8.496,6 m2.. Trên toàn bộ diện tích này ông đã trồng cây điều và cây xoan. Khi vườn cây phát triển, đã cho thu nhập, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Thời gian qua, xã Bảo Quang đã lấy diện tích khá lớn đất của ông để làm nhà mẫu giáo, trạm y tế.Từ đầu năm 2018, nhà nước lại tiếp tục xây dựng công trình cấp nước ở gần trung tâm thửa đất của ông, chiếm diện tích trên 1.000 m 2 đất canh tác.

Gia đình ông khai hoang thửa đất và đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất, thửa đất được sử dụng hợp pháp, chính đáng và phải được pháp luật bảo vệ. Nhưng xã Bảo Quang đã ngang nhiên lấy đất của ông để xây dựng các công trình mà không hề thông báo, không có quyết định thu hồi đất của UBND TP Long Khánh; không có thỏa thuận bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, không có sự hỗ trợ tái định canh... là trái với Luật Đất đai. Đây là việc làm sai phạm nghiêm trọng, là sự coi thường pháp luật, coi thường người dân, là vi phạm quyền dân chủ đối với người dân, làm mất uy tín đối với sự lãnh đạo của Đảng và làm xói mòn niềm tin đối với người dân.

Nhóm phóng viên

Tìm kiếm:✨

  • Bảo Quang, Hoàng Ngọc Mai, Long Khánh, Lấy làm, Khai hoang, Định canh, Ngang nhiên, Mẫu giáo, Cây xoan, Trạm y tế, Hủy hoại, UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ quyền, Đồng Nai, Coi thường, Lấn chiếm, Kinh tế gia đình, Xói mòn, Bồi thường, Hợp pháp