Báo Người Lao Động : Đồng Nai: Đưa hàng trăm công an chính quy về xã

Đề án Bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được Công an tỉnh Đồng Nai đề xuất thực hiện theo 2 giai đoạn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/chinh-tri/dong-nai-dua-hang-tram-cong-an-chinh-quy-ve-xa-20191010130312699.htm

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đề án trên đang bắt đầu được triển khai.

Theo đó, giai đoạn 1 sẽ có hơn 150 người được bố trí về gần 60 xã, thị trấn; gồm 42 trưởng công an xã, 52 phó trưởng công an xã cùng 60 công an viên. Giai đoạn 1 dự tính sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Giai đoạn 2, bố trí gần 200 người về 64 xã, thị trấn, trong đó gồm 53 trưởng công an xã, 67 phó trưởng công an xã và 74 công an viên. Giai đoạn này thực hiện trong năm 2020.

Đề án này cũng ưu tiên bố trí cán bộ thuộc đội an ninh hoặc đã được đào tạo nghiệp vụ an ninh về các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đối với các xã trọng điểm, phức tạp về kinh tế, hình sự, ma túy thì sẽ ưu tiên bố trí cán bộ thuộc các đội nghiệp vụ cảnh sát.

Đề án cũng sẽ yêu cầu chính quyền địa phương bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc độc lập và nơi ở cho lực lượng công an xã chính quy. Đồng Nai hiện có 122 xã và 8 thị trấn. Tổng số công an xã bán chuyên trách là hơn 1.700 người.

Tìm kiếm:✨

  • Chính quy, Chức danh, Đảm nhiệm, Cao Tiến Dũng, An ninh trật tự, Lực lượng công an, Công an viên, Công an tỉnh Đồng Nai, Bố trí, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an, Đề án, Chuyên trách, Trưởng, Thị trấn, Đồng Nai, Trọng điểm, Quỹ đất, Dự tính, Nghiệp vụ