Báo Nhân Dân: Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin xử lý chất thải ở Đồng Nai

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an vừa đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin, tài liệu về công tác xử lý chất thải trên địa bàn. Trước đó, vào năm 2017, qua thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2016, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều sai phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42031302-bo-cong-an-de-nghi-cung-cap-thong-tin-xu-ly-chat-thai-o-dong-nai.html

Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai giám sát tại một khu xử lý chất thải ở huyện Long Thành vào tháng 3-2019.

Cụ thể, Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an đang thu thập thông tin, tài liệu về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải, gồm: Chất thải nguy hại; chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt. Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát môi trường đề nghị đơn vị liên quan tỉnh Đồng Nai phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về các nội dung, như: Việc quy hoạch, quản lý và các quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật đối với các khu, bãi chôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các tài liệu thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý chất thải của các khu, bãi xử lý, chôn lấp trên địa bàn.

Đáng chú ý, liên quan đến lĩnh vực này tại Đồng Nai vào năm 2017, qua thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn, giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, ngành chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng đất; thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải y tế và chất thải rắn.

Thời điểm đó, sau khi có kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Long Thành và Cẩm Mỹ tổ chức xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã tiến hành kiểm điểm, thi hành kỷ luật một số cán bộ thuộc thẩm quyền.

THIÊN VƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Chất thải rắn, Xử lý chất thải, Cục cảnh sát môi trường, HĐND tỉnh Đồng Nai, Lấp rác, Cung cấp thông tin, Rác thải y tế, Tiến hành kiểm điểm, Chôn, UBND tỉnh Đồng Nai, Yêu cầu kỹ thuật, Nhơn Trạch, Chất thải, Vĩnh cửu, Đồng Nai, Tân Phú, Lấp, Long Thành, Bộ công an, Thi hành kỷ luật