Báo Nhân Dân: Hơn 52% số xã cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 11-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo về hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-10 tại tỉnh Nam Định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41872202-hon-52-so-xa-ca-nuoc-dat-chuan-nong-thon-moi.html

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM, đến hết tháng 9-2019 cả nước có 4.665 xã (đạt 52,4% tổng số xã) đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 15,32 tiêu chí/xã (tăng 10,6 tiêu chí so với năm 2010) và cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí; 93 đơn vị cấp huyện (chiếm 14% tổng số huyện, thị xã) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hiện, cả nước có bảy tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt hai tỉnh Đồng Nai và Nam Định có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM... Hội nghị lần này là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM; rút ra những kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM trong thời gian tới.

PV

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nông thôn, Cấp huyện, Nam Định, Tiêu chí, Tổng kết, Chuẩn, Rút ra, Họp báo, Toàn quốc, Vướng mắc, Đồng Nai, Cả nước, Hội nghị, Bình quân, Nhìn nhận, Thị xã, Tổng số, Phong trào