Báo Nhân Dân: Vùng kinh tế trọng điểm phía nam phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Ngày 31-10, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học 'Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42089902-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam-phai-tien-phong-trong-doi-moi-sang-tao.html

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo.

Tham dự và chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Cùng dự hội thảo có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo, doanh nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam mặc dù chỉ chiếm 9,2% diện tích cả nước nhưng chiếm hơn 45% GDP, 40% kim ngạch xuất khẩu, 43% thu ngân sách của cả nước. Kinh tế vùng phát triển năng động, đạt tốc độ tăng trưởng cao gấp 1,75 lần mức bình quân của cả nước; năng suất lao động gấp 1,8 lần cả nước; thu hút hơn 56% dự án và 45% số vốn đầu tư nước ngoài của nước ta. Tuy nhiên, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam bắt đầu có xu hướng chậm lại. Một trong những nguyên nhân được xác định là dư địa phát triển dựa vào nguồn lực lao động giá rẻ đã tới hạn, trong khi những tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là dựa vào đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá về thể chế chưa được phát huy đầy đủ để tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng.

33 tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học, lãnh đạo, doanh nghiệp tập trung làm sáng tỏ những vấn đề, gồm: quan điểm của Đảng về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực trạng đổi mới sáng tạo và tác động của đổi mới sáng tạo đến năng lực canh tranh tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Những khó khăn, thách thức đối với quá trình đổi mới sáng tọa nhằm nâng cao năng lực canh tranh tại vùng kinh tế trọng phía nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ thực tiễn tại Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho rằng, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế. Hiện nay, đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam,vấn đề đầu tiên phải nói đến là kết nối hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế giữa các địa phương trong vùng. Thế nhưng thực tế đang vướng rất nhiều do rào cản do quy định của luật. “Muốn sáng tạo, đổi mới phải chấp nhận rủi ro trong quản lý. Bởi, không chấp nhận rủi ro, hệ thống chính quyền khó có thể thực hiện được. Vì hệ thống thanh tra, kiểm tra bao giờ cũng lấy quy định và luật để đối chiếu, trong khi chính quyền ngoài việc quản lý theo luật phải kết hợp với thực tiễn”, đồng chí Trần Văn Vĩnh chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng, Đại học Tài chính Marketing, việc vùng kinh tế trọng điểm phía nam đổi mới, sáng tạo để phát triển trong giai đoạn tới là điều bắt buộc. Đổi mới không chỉ tạo ra giá trị cho một cá nhân hoặc tổ chức mà mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tương lai thông minh. Để có một tương lai thông minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tiến sĩ Vẹn khuyến nghị, phải chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ lãnh đạo, quản lý phải có khả năng đồng sáng tạo chia sẻ và mục tiêu nhằm phát huy trí tuệ tập thể và tính kỷ luật. Ngoài ra, đổi mới xây dựng lộ trình cơ sở hạ tầng thông minh, đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công đô thị thông minh trong tương lai.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để thực hiện những quan điểm, tầm nhìn trong bối cảnh mới, vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần khẳng định vai trò, vị thế mới là vùng tiên phong đổi mới, sáng tạo trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong đó, vùng phải là cái nôi hình thành và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo, hình mẫu của chiến lực nâng cao năng lực cạnh tranh dựa vào khoa học công nghệ và đối mới sáng tạo của cả nước. Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng, phù hợp với những điều kiện đặc thù của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của vùng thông quan đổi mới và tạo sự chuyển biến đồng bộ cả ba yếu tố mũi nhọn: công nghệ - thể chế - con người.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trên cơ sở kết quả của hội thảo, Ban Tổ chức cần tổng hợp các ý kiến, đề xuất những giải pháp với Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, rào cản cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam và giải pháp phối hợp tốt hơn để thực hiện liên kết vùng giữa các địa phương.

THIÊN VƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Xuân Thắng, Tỉnh ủy Đồng Nai, Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh, Trung ương đảng, Đồng Nai, Kinh tế trọng điểm, Bí thư, Hạ tầng giao thông, Tăng trưởng, Tốc độ tăng trưởng, Đổi mới, Tháo gỡ, Đặc thù, Cả nước, Dựa vào, Kỷ luật, Kinh tế, Phía nam, Nguồn lực, Đảng