Báo Đồng Nai: 8.373 gia đình đoàn viên, hội viên được vay vốn phát triển kinh tế

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 5 năm qua, từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Đồng Nai đã cho 8.373 hộ là gia đình đoàn viên, hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 194 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình đoàn viên, thanh niên đã có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/8373-gia-dinh-doan-vien-hoi-vien-duoc-vay-von-phat-trien-kinh-te-2970189/

Tuy nhiên, nợ quá hạn của đối tượng vay này hiện còn trên 928 triệu đồng (tăng 277 triệu đồng so với đầu năm). Do đó, trong thời gian tới, Đoàn thanh niên các cấp nhận vốn ủy thác cần có những giải pháp để kéo giảm nợ quá hạn.

Sông Thao

Tìm kiếm:✨

  • Vay vốn, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Ủy thác, Nguồn vốn, Đoàn thanh niên, Quá hạn, Hội viên, Đoàn viên, Vốn vay, Vươn lên, Vay, Tổng số tiền, Phát triển kinh tế, Có điều kiện, Đồng Nai, Nợ, Các cấp, Trên địa bàn