Báo Đồng Nai: 84% đơn vị trường học có tổ chức cơ sở Đảng

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 84% cơ sở giáo dục có tổ chức cơ sở Đảng, trong đó các cơ sở giáo dục công lập đạt 100% đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng. Hiện có 2 cơ sở giáo dục đại học và 6 trường THPT có Đảng bộ, tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục là đảng viên đạt 86%, giáo viên là 37%, nhân viên là 13,22%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/84-don-vi-truong-hoc-co-to-chuc-co-so-dang-2970992/

Trong khi hầu hết các trường phổ thông ngoài công lập đã có tổ chức cơ sở Đảng thì nhiều trường mầm non ngoài công lập chưa có tổ chức Đảng do số lượng đảng viên ít không đủ để thành lập chi bộ.

Đặng Công

Tìm kiếm:✨

  • Quản lý giáo dục, Chi bộ, Giáo dục đại học, Công lập, Đảng viên, Đảng bộ, Trường mầm non, Trường học, Đồng Nai, Trung học phổ thông, Đảng, Phổ thông, Giáo viên, Giáo dục, Nhân viên, Thành lập, Cán bộ, Đơn vị, Số lượng