Báo Đồng Nai: Bổ sung trên 117 tỷ đồng cho vay tín dụng chính sách

Đồng Nai đã chuyển bổ sung trên 117 tỷ đồng vào nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh để cùng với nguồn vốn của Trung ương tiếp tục cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách theo quy định. Trong đó, ngân sách tỉnh cấp bổ sung 90 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp huyện, thành phố cấp bổ sung.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/bo-sung-tren-117-ty-dong-cho-vay-tin-dung-chinh-sach-2970996/

Như vậy, tổng nguồn vốn của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hiện có hơn 2,3 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm 2019.

Sông Thao

Tìm kiếm:✨

  • Chính sách xã hội, Tín dụng, Cho vay, Nguồn vốn, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Cấp huyện, Chính sách, Đồng Nai, Ngân sách, Ngân hàng, Bổ sung, Trung ương, Theo quy định, Trên địa bàn