Báo Đồng Nai: Cấp hơn 714 giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Đồng Nai

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã kiểm tra, hướng dẫn, cấp 714 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp trong tỉnh, trong đó cấp mới 432 giấy phép, cấp lại 282 giấy phép. Ngoài ra, Sở cũng tiến hành xác nhận 31 trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động theo quy định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/cap-hon-714-giay-phep-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-dong-nai-2971614/

Những người nước ngoài làm việc tại Đồng Nai phần lớn là quản lý, điều hành các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chuyên gia, lao động kỹ thuật cao; giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ trong tỉnh…

Hạnh Dung

Tìm kiếm:✨

  • Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội, Người nước ngoài, Vốn đầu tư nước ngoài, Giấy phép, Đồng Nai, Khu công nghiệp, Ngoại ngữ, Giảng dạy, Lao động, Tiếng Anh, Trường học, Giáo viên, Hướng dẫn, Xác nhận, Điều hành, Theo quy định, Đầu năm