Báo Đồng Nai: Cho vay xây dựng nông thôn mới tăng hơn 31%

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 9-2019, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh ước đạt 61,8 ngàn tỷ đồng, tăng 31,6% so với thời điểm cuối năm 2018 và chiếm tỷ trọng 29,5% so với tổng dư nợ cho vay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/cho-vay-xay-dung-nong-thon-moi-tang-hon-31-2967996/

Tuyến đường nông thôn mới ở xã nông thôn mới nâng cao Lâm San (huyện Cẩm Mỹ). Ảnh tư liệu

Cho vay vốn xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên để đầu tư, phát triển nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Lâm San, Dư nợ cho vay, Cho vay, Cẩm Mỹ, Vay vốn, Tỷ trọng, Đời sống vật chất, Nông thôn, Ngân hàng nhà nước việt nam, Chi nhánh, Đồng Nai, Tuyến đường, Phát triển kinh tế, Nói riêng, Trên địa bàn, Ưu tiên, Nói chung, Thúc đẩy, Nâng cao