Báo Đồng Nai: Diện mạo 10 năm nông thôn mới

10 năm xây dựng NTM, Đồng Nai đã đạt được những kết quả khá toàn diện, sâu sắc trên tất cả các mặt của đời sống nông nghiệp, nông thôn. Nổi bật nhất là thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh hiện tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2011 và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% xuống còn 0,09%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/cau-chuyen-cuoi-tuan/201910/dien-mao-10-nam-nong-thon-moi-2969409/

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng có những bước phát triển đột phá so với 10 năm trước như: tổng đàn heo, gà hiện tăng gấp đôi, gấp ba; diện tích, sản lượng của nhiều loại cây trồng chủ lực như: tiêu, xoài, bưởi... cũng tăng gấp nhiều lần so với trước.

Năm 2019, Đồng Nai cùng với Nam Định trở thành 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, tỉnh vẫn luôn xác định xây dựng NTM là “cuộc chiến” không có điểm dừng, vẫn phải tiếp tục sát cánh cùng nông dân trong chặng đường “hậu NTM”, khi nông nghiệp Việt Nam chính thức bước vào hội nhập sâu, rộng như hiện nay.

Đảng bộ và chính quyền Đồng Nai luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân là mục tiêu hàng đầu nhưng chính nông dân cũng phải là chủ thể trong xây dựng NTM. Để khắc phục được nền sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, yếu tố đầu tiên là phải xây dựng được mẫu hình người nông dân thế hệ mới, có trình độ học vấn và khoa học tiên tiến để tái cơ cấu nông nghiệp phát triển hiện đại. Nông dân phải được đào tạo bài bản từ quy trình sản xuất đến khả năng quản lý, phát triển thị trường. Trong đó, họ phải được trang bị kiến thức về thay đổi của xu thế tiêu dùng trong và ngoài nước; nhất là những tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường thế giới. Nông dân sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với người tiêu dùng về sản phẩm của mình để canh tác có trách nhiệm hơn.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp chính là đội ngũ dẫn dắt trong việc chuyển từ tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ.

Vai trò của Nhà nước là tạo cơ chế thông thoáng để tăng sự tự chủ của nông dân; khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại trong một bộ phận nông dân. Mặt khác, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách để tạo môi trường khởi nghiệp tốt cho cả nông dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã xác định, quá trình xây dựng NTM hay “hậu NTM” hiện nay là sẽ không chạy theo thành tích, không nóng vội, không hài lòng với những gì đã có mà trái lại, luôn sẵn sàng đề ra những mục tiêu cao hơn, căn cơ hơn trong mọi chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

V.L

Tìm kiếm:✨

  • NTM, V.L, Manh mún, Thu nhập bình quân đầu người, Diện mạo, Mẫu hình, Năm 2011, Nông thôn, Tổng đàn, Trình độ học vấn, Ỷ lại, Nông dân, Sản xuất hàng hóa, Đồng Nai, Nóng vội, Hộ nghèo, Căn cơ, Đời sống vật chất, Tự ti, Bưởi