Báo Đồng Nai: Diện tích cây ăn trái của Đồng Nai tăng thêm trên 807 hécta

Tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh hiện đạt gần 52 ngàn hécta, tăng trên 807 hécta so với năm 2018. Các cây trồng có diện tích tăng mạnh gồm: chuối, thanh long, cam, bưởi…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/dien-tich-cay-an-trai-cua-dong-nai-tang-them-tren-807-hecta-2970833/

Không chỉ tăng về diện tích, sản lượng các cây ăn trái trên cũng tăng như: sản lượng xoài đạt trên 48,5 ngàn tấn, tăng 2,5%; chuối đạt gần 50,5 ngàn tấn, tăng 4,5%; sầu riêng đạt 7 ngàn tấn, tăng gần 1,4%; chôm chôm đạt trên 98,8 ngàn tấn, tăng 2,2%; bưởi đạt trên 15 ngàn tấn, tăng gần 4%...

Sản lượng các cây trồng trên tăng cao hơn một phần do diện tích cây trồng tăng, một phần do người dân áp dụng tốt kỹ thuật chăm bón, phòng chống sâu bệnh, chủ động nguồn nước tưới.

Lê Quyên

Tìm kiếm:✨

  • Chôm chôm, Bưởi, Thanh long, Chăm bón, Chuối, Sầu riêng, Cây trồng, Sâu bệnh, Đồng Nai, Tăng thêm, Tưới, Sản lượng, Tăng mạnh, Nguồn nước, Diện tích, Phòng chống, Trên địa bàn, Chủ động