Báo Đồng Nai: Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng gần 6%

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 41,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 6% so với thời điểm cuối năm 2018 và chiếm tỷ trọng khoảng 20% trong tổng dư nợ cho vay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/du-no-cho-vay-doanh-nghiep-nho-va-vua-tang-gan-6-2970174/

Trong những tháng cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Đồng thời, đơn vị sẽ đề nghị các tổ chức tín dụng rà soát, đánh giá, phân loại khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiết giảm chi phí để có mức lãi suất cho vay phù hợp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức tín dụng về tăng trưởng xanh, quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Hải Quân

Tìm kiếm:✨

  • Dư nợ cho vay, Ngân hàng nhà nước việt nam, Tín dụng, Cho vay, Tổ chức tín dụng, Quản lý rủi ro, Lãi suất, Tiết giảm, Tỷ trọng, Chi nhánh, Đồng Nai, Phân loại, Sản xuất kinh doanh, Tháo gỡ, Tăng trưởng, Nhận thức, Rà soát, Tuyên truyền, Tạo điều kiện, Quan hệ