Báo Đồng Nai: Đến năm 2020, sẽ bố trí 348 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/den-nam-2020-se-bo-tri-348-cong-an-chinh-quy-dam-nhiem-cac-chuc-danh-cong-an-xa-2967267/

Đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm 3 phần: Căn cứ xây dựng đề án, nội dung đề án và tổ chức thực hiện. Trong đó, nội dung đề án xác định mục đích, yêu cầu của đề án là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ cấp ủy chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn xã; đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Việc bố trí công an chính quy tại các xã phải đảm bảo tính ổn định, lâu dài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; khắc phục những tồn tại, hạn chế của công an xã bán chuyên trách (thường biến động, trình độ năng lực còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm…). Đối với công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã phải có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tăng cường cho công an xã, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao…

Để thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đảm bảo hiệu quả, ở giai đoạn 1 (từ khi phê duyệt đề án đến tháng 12-2019), UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện việc bố trí công an chính quy tại 57 xã, thị trấn thuộc công an các huyện, thành phố. Sau đó, ở giai đoạn 2 (từ tháng 1 đến tháng 12-2020), căn cứ thực tế tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn, khả năng biên chế và đề xuất của công an các địa phương để tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với các xã còn lại trên địa bàn.

Cụ thể, ở giai đoạn 1 dự kiến bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là 154 đồng chí. Giai đoạn 2 dự kiến bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là 194 đồng chí. Tổng cộng cả 2 giai đoạn, Công an tỉnh dự kiến bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là 348 đồng chí, gồm 95 trưởng công an xã, 119 phó trưởng công an xã và 134 công an viên.

Nguồn dự kiến bố trí là biên chế của công an các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh. Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh thì ưu tiên bố trí cán bộ thuộc đội an ninh hoặc đã được đào tạo nghiệp vụ an ninh; các xã trọng điểm, phức tạp về các lĩnh vực kinh tế, hình sự, ma túy thì ưu tiên bố trí cán bộ thuộc các đội nghiệp vụ cảnh sát hoặc đã được đào tạo nghiệp vụ cảnh sát.

Ngoài ra, đề án còn xác định các phương án bố trí công tác đối với các trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên (bán chuyên trách); phương án đảm bảo về trụ sở, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, kinh phí.

Được biết, tính đến ngày 1-7-2019, toàn tỉnh có tổng số 1.739 công an xã bán chuyên trách gồm: 84 trưởng công an xã, 202 phó trưởng công an xã và 1.453 công an viên.

Thùy Trang

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, TP.Long Khánh, Công an viên, Chính quy, Đồng Nai, TP.Biên Hòa, Chức danh, Trình độ nghiệp vụ, Đảm nhiệm, Xây dựng phong trào, Ủy ban nhân dân, Chuyên trách, An ninh trật tự, Phòng nghiệp vụ, Đề án, Điều động, Phẩm chất đạo đức, Vận động nhân dân, Thiếu kinh nghiệm, Toàn dân