Báo Đồng Nai: Giải quyết chế độ bảo hiểm cho hơn 7 triệu lượt người

9 tháng của năm 2019, cơ quan bảo hiểm trên địa bàn Đồng Nai đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 7 triệu lượt người với tổng số tiền hơn 8,1 ngàn tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/giai-quyet-che-do-bao-hiem-cho-hon-7-trieu-luot-nguoi-2971204/

Trong đó, hơn 1,5 triệu lượt người được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hơn 38,3 ngàn người được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, còn lại hơn 5,5 triệu lượt người được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 811 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 48,3% lực lượng lao động. Có hơn 772,7 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 45,6% lực lượng lao động. Cả hai tỷ lệ này đều cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao.

An Yên

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Lượt người, Lực lượng lao động, Thất nghiệp, Bảo hiểm, Tổng số tiền, Đồng Nai, Chế độ, Hưởng, Bắt buộc, Chỉ tiêu, Trên địa bàn, Giải quyết, Cơ quan