Báo Đồng Nai: Hàn Quốc đầu tư vào Đồng Nai trên 6,6 tỷ USD

Theo Sở Kế hoạch - đầu tư, đến đầu tháng 10-2019, các doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư vào tỉnh hơn 400 dự án với tổng vốn đăng ký trên 6,6 tỷ USD, tăng hơn 200 triệu USD so với dịp đầu năm. Trong đó có gần 360 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp có vốn đăng ký hơn 5,9 tỷ USD, 47 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp với vốn đăng ký gần 689 triệu USD.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/han-quoc-dau-tu-vao-dong-nai-tren-66-ty-usd-2968002/

Hiện Hàn Quốc vẫn đang dẫn đầu trong số 45 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai. Lĩnh vực các doanh nghiệp Hàn Quốc rót vốn vào tỉnh nhiều là sản xuất xơ sợi dệt, giày dép, dệt may, điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị...

Hương Giang

Tìm kiếm:✨

  • Sở Kế hoạch, Vốn đăng ký, Tổng vốn, Rót vốn, Dự án đầu tư, Khu công nghiệp, Dệt, Đồng Nai, Dệt may, Giầy dép, Linh kiện, Máy móc, Lãnh thổ, Hàn quốc, Điện tử, Đăng ký, Dẫn đầu, Đầu năm