Báo Đồng Nai: Hàng tỷ USD nhập khẩu phụ tùng, chất dẻo, hóa chất

Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai, có 3 mặt hàng doanh nghiệp Đồng Nai đang nhập khẩu nhiều nhất là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu; hóa chất với kim ngạch 3,78 tỷ USD.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/hang-ty-usd-nhap-khau-phu-tung-chat-deo-hoa-chat-2970830/

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng lên đến gần 1,5 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu hơn 1,22 tỷ USD và hóa chất gần 1,06 tỷ USD. Trong đó, máy móc thiết bị các doanh nghiệp nhập khẩu về để mở rộng dây chuyền sản xuất hoặc thay đổi công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm lao động.

Còn hóa chất và chất dẻo nguyên liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất cho nhiều sản phẩm công nghiệp. Riêng hai mặt hàng hóa chất, chất dẻo nguyên liệu Đồng Nai đang nhập siêu rất lớn với hơn 1,8 tỷ USD trong gần 10 tháng của năm 2019.

Uyển Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Kim ngạch, Nhập khẩu, Nhập siêu, Phụ tùng, Mặt hàng, Dụng cụ, Máy móc, Cục Thống kê Đồng Nai, Công nghiệp, Chất dẻo, Kim ngạch nhập khẩu, Doanh nghiệp nhập khẩu, Hóa chất, Dùng làm, Đồng Nai, Nguyên liệu, Dây chuyền, Năng suất, Thiết bị, Lên đến