Báo Đồng Nai: Hướng các phong trào thi đua về cơ sở

Ngày 25-10, Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/khu-bao-ton-thien-nhien-van-hoa-dong-nai-huong-cac-phong-trao-thi-dua-ve-co-so-2970517/

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua do Khu Bảo tồn phát động đều tập trung hướng về cơ sở (các trạm, tổ kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc), bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét khen thưởng của tập thể, cá nhân.

Nhiều phong trào thi đua do Khu Bảo tồn phát động diễn ra sôi nổi, hiệu quả như: Thi đua thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, quyết tâm không để xảy ra cháy gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; Thi đua tăng gia sản xuất vườn rau sạch, thực phẩm an toàn, cải thiện đời sống công chức, viên chức, người lao động và xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Khu Bảo tồn còn hưởng ứng 3 phong trào thi đua của tỉnh gồm: Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ các phong trào thi đua, đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, có nhiều cách làm hay. Số người lao động của Khu Bảo tồn được tuyên dương, khen thưởng cũng tăng qua từng năm.

Phó giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai Nguyễn Minh Tâm cho hay, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, lãnh đạo Khu Bảo tồn sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Qua đó, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu.

Dịp này, lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai đã khen thưởng cho 8 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tìm kiếm:✨

  • Bảo tồn thiên nhiên, Phong trào thi đua, Khen thưởng, Thi đua, Nguyễn Minh Tâm, Tăng gia sản xuất, Sơ kết, Bình xét, Vườn rau, Bảo tồn, Cháy rừng, Kiểm lâm, Đồng Nai, Chung sức, Chung tay, Tuyên dương, Điều kiện thuận lợi, Bộ chính trị, Người lao động, Vươn lên