Báo Đồng Nai: Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh: Thông qua 4 Nghị quyết quan trọng

Ngày 29-10, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) năm 2019 nhằm xem xét, thông qua 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề về kinh tế và an sinh xã hội...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/ky-hop-thu-12-hdnd-tinh-thong-qua-4-nghi-quyet-quan-trong-2971129/

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp thứ 12 (ảnh: Huy Anh)

Cụ thể, tại Kỳ họp lần này, 2 Nghị quyết về Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019 và Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh đã được các đại biểu HĐND tỉnh thông qua và có hiệu lực ngay từ ngày 29-10-2019.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12 (ảnh: Huy Anh)

Còn Nghị quyết về Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án và Nghị quyết Quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Đồng Nai...cũng đã được các đại biểu thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9-11-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp. (ảnh: Huy Anh)

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết sắp tới đây, 3 dự án trọng điểm được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này sẽ được triển khai nhanh. Tỉnh sẽ phối hợp với TP.Biên Hòa làm thêm một số khu tái định cư để di dời người dân đến. Các nơi được đầu tư làm đường lớn xong, tỉnh sẽ quy hoạch hai bên làm dự án để khai thác nguồn quỹ đất, tăng thu, lấy vốn đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khác.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết tại kỳ họp (ảnh: Huy Anh)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 4 nội dung đưa ra lấy ý kiến trong kỳ họp này cơ bản được các đại biểu đồng ý. Một số dự án, lĩnh vực còn được đại diện các sở ngành giải trình thêm.

HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung UBND tỉnh đề xuất nên thời gian tới các sở ngành, địa phương phải theo dõi sát, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ. Các dự án điều chỉnh lần này, nếu thi công nhanh sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Hương Giang

Tìm kiếm:✨

  • Cao Tiến Dũng, Nguyễn Phú Cường, Đồng Nai, Hội đồng nhân dân, TP.Biên Hòa, Kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Dự án trọng điểm, An sinh xã hội, Tăng thu, Quy hoạch, Biểu quyết, Làm đường, Nghị quyết, Ủy ban nhân dân, Hạ tầng giao thông, Ủy viên trung ương đảng, Làm thêm, Có hiệu lực, Đại biểu